Konsultacje kierowców i kandydatów na kierowców

KONSULTACJE DIABETOLOGICZNE KIEROWCÓW

Diabetolog Katarzyna Wakulińska, gabinet prywatny Zielona Góra

Niniejsza witryna ma charakter wyłącznie informacyjny, a publikowane treści mają na celu edukację diabetologiczną oraz promowanie szeroko pojętej świadomości zdrowotnej i zdrowego trybu życia. Na podstawie uzyskanych informacji nie należy podejmować samodiagnozowania ani samoleczenia i w żadnym wypadku nie mogą one zastąpić wizyty u lekarza.

 

 

Polityka prywatności

Chcę wiedzieć więcej o cukrzycy.

Chcę wykonać badanie składu ciała.

Używam systemów cgm lub fgm.

Jestem leczony osobistą pompą insulinową.

Jestem sportowcem.

Jestem przed operacją.

Chcę przygotować się do wizyty u lekarza.

SYTUACJE SZCZEGÓLNE

 

Wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub pracy w warunkach podwyższonego ryzyka wiąże się z odpowiedzialnością lekarza za bezpieczeństwo nie tylko osoby zainteresowanej, ale także innych użytkowników ruchu drogowego lub pracowników. Proszę więc o zrozumienie, dlaczego od pacjentów, szczególnie tych, którzy przychodzą na wizytę po raz pierwszy, wymagam dostarczenia historii choroby oraz wyników badań.

 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie zaświadczenia dotyczącego istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (na zlecenie lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami lub lekarza medycyny pracy) powinna, poza informacjami ogólnymi (tutaj), dodatkowo dostarczyć:

  • informację o stanie zdrowia oraz przebiegu leczenia cukrzycy od lekarza, który dotychczas prowadził leczenie cukrzycy (np. lekarz POZ, internista)

  • glukometr, którym aktualnie się posługuje

  • dzienniczek samokontroli lub wydruki z glukometru

  • wynik badania HbA1c z ostatnich 3 miesięcy

  • zapis EKG z ostatniego miesiąca

  • badanie dna oka z ostatniego roku

  • w razie obecności powikłań z zakresu układu sercowo - naczyniowego i/lub nerwowego również aktualną konsultację kardiologiczną i/lub neurologiczną

 

Brak pełnej informacji o chorobie lub brak wykazania odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby będzie skutkował wydaniem orzeczenia o istnieniu względnych przeciwwskazań (czasowych, potencjalnie odwracalnych).

 

Pacjent podczas konsultacji zostanie poddany krótkiemu sprawdzeniu wiadomości o chorobie i jej powikłaniach. Brak wystarczającej wiedzy na temat swojej choroby także będzie skutkował wydaniem orzeczenia o istnieniu względnych przeciwwskazań. Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem dużego ryzyka dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z przepisami ponowne badanie kwalifikujące będzie się mogło odbyć za 6 miesięcy.